Print trang này

Tài liệu tham khảo môn Tin học VP 2

SV tham khảo tại file đính kèm. Riêng phần power point, sv tự nghiên cứu, vì chỉ có khoảng 5-7 câu trong phần trắc nghiệm

Tải file đính kèm:
Đọc 992 Lần