Print trang này

Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động thư viện đại học

"... Thư viện học là một bộ môn khoa học hoàn chỉnh có tính tổng hợp nghiên cứu về nghề thư viện, công tác thư viện và các hoạt động thông tin nhằm phát hiện những quy luật hình thành và phát triển thư viện cũng như hoạt động thông tin của nó để tổ chức thư viện, trung tâm thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và của cộng đòng ..."

Sửa lần cuối vào Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014 23:49
Đọc 1262 Lần