Tổ chức - Nhân sự

Chuyên mục: Thông tin
Lượt xem: 5531

Ban chủ nhiệm khoa

 

 

Phó trưởng khoa phụ trách Khoa

TS. Dương Thị Vân

Image-1 1

 

 

Phó trưởng khoa

 Th.S Nguyễn Thị Thanh Duyên

 

Danh sách giảng viên Khoa Thư viện Văn phòng:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

TS. Dương Thị Vân

Phó trưởng khoa, phụ trách khoa 

Trưởng bộ môn ngành Khoa học Thư viện

vancantho10@gmail.com

2

ThS.NCS.Nguyễn Thị Thanh Duyên

Phó trưởng khoa

thanhduyen2512@yahoo.com

3

TS. Lê Minh Hà

Trưởng bộ môn ngành Quản trị Văn phòng

lmha_98@yahoo.comlmha.sgu@gmail.com

4

ThS. Đặng Thanh Nam

Giảng viên – Bộ môn Quản trị Văn phòng

dangthanhnam2003@yahoo.com

5

ThS. Lê Hùng Điệp

Phó trưởng bộ môn Quản trị Văn phòng

hungdiephvhc@yahoo.com

6

ThS.NCS Nguyễn Trần Tiến

Giảng viên – Bộ môn Khoa học Thư viện

nguyentrantien_sgu@yahoo.com

7

ThS. NCS Trần Minh Tâm

Phó trưởng bộ môn-Trợ lí đào tạo ngành Khoa học Thư viện

litletran@yahoo.com

8

ThS.NCS Nguyễn Thành Huy

Giảng viên – Bộ môn Quản trị Văn phòng

titanbt@gmail.com

9

ThS.NCS Lê Trung Dũng

Giảng viên – Bộ môn Quản trị Văn phòng

ltdhcm@yahoo.com

10

ThS. Phạm Thị Đoan Trang

Giảng viên – Chủ tịch công đoàn khoa

trangphamflis@gmail.com

11

ThS. Đinh Thị Hồng Thúy

Giảng viên – Bộ môn Khoa học Thư viện

hongthuy1718@gmail.com

12

ThS. Nguyễn Thị Giang

Giảng viên – Trợ lí Nghiên cứu khoa học

nguyenthigiang@sgu.edu.vn

13

ThS. Hoàng Thị Phương Thúy

Giảng viên – Trợ lí đào tạo ngành Quản trị văn phòng

hoangphuongthuy1982@yahoo.com

14

ThS. Phạm Thị Hồng

Chuyên viên – Trợ lí Văn nghệ-Thể thao

hongphamsgu@gmail.com

15

ThS. Trần Thị Thùy Nhung

Chuyên viên

nhungtransgu@gmail.com