Đăng nhập

ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ tôi

Tổ chức - Nhân sự

Ban chủ nhiệm khoa

 

 

Phó trưởng khoa phụ trách Khoa

TS. Dương Thị Vân

Image-1 1

 

 

Phó trưởng khoa

 Th.S Nguyễn Thị Thanh Duyên

 

Danh sách giảng viên Khoa Thư viện Văn phòng:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

TS. Dương Thị Vân

Phó trưởng khoa, phụ trách khoa 

Trưởng bộ môn ngành Khoa học Thư viện

vancantho10@gmail.com

2

ThS.NCS.Nguyễn Thị Thanh Duyên

Phó trưởng khoa

thanhduyen2512@yahoo.com

3

TS. Lê Minh Hà

Trưởng bộ môn ngành Quản trị Văn phòng

lmha_98@yahoo.comlmha.sgu@gmail.com

4

ThS. Đặng Thanh Nam

Giảng viên – Bộ môn Quản trị Văn phòng

dangthanhnam2003@yahoo.com

5

ThS. Lê Hùng Điệp

Phó trưởng bộ môn Quản trị Văn phòng

hungdiephvhc@yahoo.com

6

ThS.NCS Nguyễn Trần Tiến

Giảng viên – Bộ môn Quản trị văn phòng

nguyentrantien_sgu@yahoo.com

7

ThS. NCS Trần Minh Tâm

Phó trưởng bộ môn-Trợ lí đào tạo ngành Khoa học Thư viện

litletran@yahoo.com

8

ThS.NCS Phạm Công Hiệp

Giảng viên – Bộ môn Quản trị Văn phòng

pchiephvhc@gmail.com

9

ThS.NCS Lê Trung Dũng

Giảng viên – Bộ môn Quản trị Văn phòng

ltdhcm@yahoo.com

10

ThS. Phạm Thị Đoan Trang

Giảng viên – Chủ tịch công đoàn khoa - Trợ lí Nghiên cứu khoa học

trangphamflis@gmail.com

11

ThS NCS Trần Thái Hoàng

Giảng viên - Bộ môn Khoa học Thư viện

thaihoangtran@gmail.com

12

ThS. Đinh Thị Hồng Thúy

Giảng viên – Bộ môn Khoa học Thư viện

hongthuy1718@gmail.com

13

ThS. Nguyễn Thị Giang

Giảng viên

nguyenthigiang@sgu.edu.vn

14

ThS. Hoàng Thị Phương Thúy

Giảng viên – Trợ lí đào tạo ngành Quản trị văn phòng

hoangphuongthuy1982@yahoo.com

15

ThS. Phạm Thị Hồng

Chuyên viên – Trợ lí Văn nghệ-Thể thao

hongphamsgu@gmail.com

16

ThS. Trần Thị Thùy Nhung

Chuyên viên

nhungtransgu@gmail.com

 

 

Lịch sử phát triển

KHÁI QUÁT

- Tháng 3-2006, Khoa Thư viện – Thông tin Trường Cao đẳng Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh được Ông Hiệu trưởng Trường CĐSP Tp. HCM - TS.CVCC Nguyễn Viết Ngoạn - kí quyết định thành lập.

- Tháng 10-2006, Khoa đã đào tạo khoá đầu tiên trình độ Cao đẳng ngành Thư viện – Thông tin.

- Tháng 1-2007, Khoa được bổ sung nhiệm vụ đào tạo ngành Lưu trữ học.

- Tháng 9-2007, Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Sài Gòn được Ông Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn - TS.CVCC Nguyễn Viết Ngoạn - kí quyết định thành lập.

- Tháng 10-2008, Khoa đào tạo khoá đầu tiên ngành Thư viện - Thông tin trình độ đại học.

- Nguồn sinh viên đào tạo trên phạm vi toàn quốc. Khoa đã xây dựng được chương trình và kế hoạch đào tạo với nội dung và phương thức đào tạo được các chuyên gia của ngành thư viện – thông tin đánh giá là hiện đại và thiết thực, đáp ứng được yêu cầu cấp bách hiện nay của các cơ sở tuyển dụng cán bộ thư viện, cán bộ lưu trữ, thư kí văn phòng, chuyên viên của các trung tâm thông tin, v.v. 

Liên hệ

Đang cập nhật

Giới thiệu

KHÁI QUÁT

Tháng 3-2006, Khoa Thư viện – Thông tin Trường Cao đẳng Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh được Ông Hiệu trưởng Trường CĐSP Tp. HCM - TS.CVCC Nguyễn Viết Ngoạn - kí quyết định thành lập.

Tháng 10-2006, Khoa đã đào tạo khoá đầu tiên trình độ Cao đẳng ngành Thư viện – Thông tin.

Tháng 1-2007, Khoa được bổ sung nhiệm vụ đào tạo ngành Lưu trữ học.

Tháng 9-2007, Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Sài Gòn được Ông Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn - TS.CVCC Nguyễn Viết Ngoạn - kí quyết định thành lập.

Tháng 10-2008, Khoa đào tạo khoá đầu tiên ngành Thư viện - Thông tin trình độ đại học.

Nguồn sinh viên đào tạo trên phạm vi toàn quốc. Khoa đã xây dựng được chương trình và kế hoạch đào tạo với nội dung và phương thức đào tạo được các chuyên gia của ngành thư viện – thông tin đánh giá là hiện đại và thiết thực, đáp ứng được yêu cầu cấp bách hiện nay của các cơ sở tuyển dụng cán bộ thư viện, cán bộ lưu trữ, thư kí văn phòng, chuyên viên của các trung tâm thông tin, v.v. 

NHIỆM VỤ

1. Đào tạo nhân viên thư viện trình độ cao đẳng và đại học có tri thức và nghiệp vụ thư viện – thông tin, có kĩ năng công nghệ thông tin để làm việc ở tất cả các loại hình thư viện, đặc biệt là các thư viện ở Tp. Hồ Chí Minh. Với năng lực này, người được đào tạo còn có khả năng làm việc ở văn phòng của các cơ quan, công ti, doanh nghiệp, v.v.
2. Đào tạo nhân viên lưu trữ trình độ cao đẳng và đại học có tri thức và nghiệp vụ lưu trữ, có kĩ năng công nghệ thông tin để khai thác, lưu trữ và sử dụng thông tin, tư liệu cho các trung tâm thông tin tư liệu của các cơ quan hành chính các cấp, các tổ chức xã hội, đoàn thể, các công ti, doanh nghiệp, v.v. trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là Tp. Hồ Chí Minh.
3. Tổ chức nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu khoa học theo những dự án phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển nghiệp vụ thư viện - thông tin và lưu trữ ở Việt Nam theo tiêu chuẩn thế giới, đặc biệt là việc xây dựng và phát triển thư viện trường học của Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH

Trên cơ sở chương trình khung ngành Thư viện – Thông tin và ngành Lưu trữ học được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, căn cứ vào nhu cầu về nguồn nhn lực của Tp. Hồ Chí Minh và vào sứ mệnh của Trường Đại học Sài Gòn, việc đào tạo ngành Thư viện – Thông tin và ngành Lưu trữ học của Khoa chú trọng vào việc tăng cường kĩ năng nghiệp vụ cho người học.

Để thực hiện yêu cầu này, nội dung đào tạo tập trung vào những vấn đề sau đây : 
1. Tiếp cận tiêu chuẩn của thế giới trong việc đào tạo với những nội dung thuộc chuyên ngành Thư viện – Thông tin và Lưu trữ học : Thư viện - Thông tin học, Lưu trữ học, Khung phân loại DDC, Biên mục mô tả, Biên mục đề mục, Tham khảo, Mạng thông tin, Thiết kế và quản trị trang web, Các phần mềm quản trị thư viện, Thư viện số, Tổ chức và quản lí thư viện, v.v.
2. Tăng cường năng lực ngôn ngữ cho sinh viên với ngôn ngữ chính là tiếng Việt, cùng với những tri thức cơ bản về Hán Nôm  và hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. 
3. Tổ chức thực tập thường xuyên trải đều hàng tuần trong toàn khoá học. Sinh viên được thực tập ở tất cả các loại hình thư viện, các cơ quan hành chính, các công ti, doanh nghiệp, v.v. theo những chuyên đề quy định. 
4. Tổ chức cho sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp.

HƠP TÁC QUỐC TẾ

Thực hiện chủ trương của Trường Đại học Sài Gòn trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, Khoa Thư viện – Thông tin Trường Đại học Sài Gòn sẽ hợp tác với một số khoa chuyên ngành của các đại học trong khu vực và trên thế giới nhằm trao đổi kinh nghiệm đào tạo, trao đổi giảng viên và trao đổi sinh viên trong việc đào tạo ngành Thư viện – Thông tin và ngành Lưu trữ học.

CƠ HỘI CHO NGƯỜI HỌC

Với một chương trình và một phương thức đào tạo hiện đại, thiết thực, với những thiết bị hiện đại của Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn, người học ngành Thư viện – Thông tin và ngành Lưu trữ học tại Khoa Thư viện – Thông tin Trường Đại học Sài Gòn có điều kiện thể hiện và tích luỹ năng lực của mình trong suốt khoá học qua việc tự học và tự nghiên cứu tại thư viện, qua việc làm những bài tập ngắn (assignment) theo cá nhân hoặc theo nhóm, qua việc thực tập thường xuyên tại ở các loại hình thư viện và các cơ quan, văn phòng, v.v. Mục tiêu cuối cùng là người học có được một hệ thống kĩ năng nghiệp vụ hoàn chỉnh đáp ứng được yêu cầu của các cơ sở tuyển dụng. Khả năng được tuyển dụng cho người học do vậy có thể rất cao.

Website http://tvvp.sgu.edu.vn

 

Liên hệ với Khoa Thư viện – Văn phòng Trường Đại học Sài Gòn,

Phòng HB401 - 273 An Dương Vương, P3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại (08)38337083.

E.mail :  k_thuvienthongtin@sgu.edu.vn

introtvvp

banner-sgu

TTDT new

dtn-hsv

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.

 

PGS.TS. Phạm Hoàng Quân

  • SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

  • Là cơ sở giáo dục - đào tạo công lập cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quy hoạch phát triển nhân lực cho thành phố Hồ Chí Minh và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tích cực thực hiện đổi mới và góp phần phát triển giáo dục đại học Việt Nam, phấn đấu đạt vị trí ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong khu vực. 

  • (PGS. TS. Phạm Hoàng Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn)