Print trang này

Kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng năm 2016-2017

Sinh viên xem điểm trong file đính kèm.
 
Sinh viên hoàn chỉnh lại khóa luận theo góp ý của thành viên hội đồng, trình giảng viên hướng dẫn xem xét cho ý kiến lần cuối.
 
Sau khi có ý kiến thống nhất của giảng viên hướng dẫn, đóng bìa cứng nộp khóa luận về khoa.
 
Hạn chót nộp lại khóa luận: 30/6/2017
 
 
Tải file đính kèm:
Đọc 1388 Lần