Print trang này

Thông báo về việc nộp Báo cáo thực tập và Khóa luận tốt nghiệp năm học 2016-2017

1.    Báo cáo thực tập (đối với sinh viên các lớp DKV1131, DQV1131, DQV1132, DQV1133, CTK1141, CQV1141)

- Thời gian nộp: 22/5-26/5

- Địa điểm nộp: Văn phòng khoa HB401

- Số lượng: 1 cuốn báo cáo thực tập theo mẫu

2.    Khóa luận tốt nghiệp (đối với sinh viên các lớp DQV1131, DQV1132, DQV1133)

- Thời gian nộp: 29/5-2/6

- Địa điểm nộp: Văn phòng khoa HB401

- Số lượng: 3 bộ, mỗi bộ gồm 1 khóa luận + 1 bản tóm tắt (khổ A5). Chú ý: Bìa khóa luận tốt nghiệp chưa cần đóng bìa mạ vàng.

*Mọi trường hợp nộp trễ, văn phòng khoa không chịu trách nhiệm.

Sửa lần cuối vào Thứ năm, 18 Tháng 5 2017 08:16
Đọc 942 Lần