Print trang này

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp, địa điểm thực tập và giảng viên hướng dẫn - Ngành Quản trị văn phòng

Thông tin giảng viên hướng dẫn thực tập:
 
1. TS. Lê Minh Hà;                       sđt: 0909226388;              email: lmha_98@yahoo.com
 
2. ThS. Phạm Thị Đoan Trang;      sđt: 0908603024;              email: trangphamflis@gmail.com

3. ThS. Trần Thái Hoàng;              sđt: 0901385468;              email: thaihoangtran@gmail.com

4. ThS. Đặng Thanh Nam;            sđt: 0918109698;               email: dangthanhnam2003@yahoo.com

5. ThS. Lê Hùng Điệp;                  sđt: 0908485968;              email: hungdiephvhc@yahoo.com

6. ThS. Hoàng Thị Phương Thúy; sđt: 0919557718;               email: hoangphuongthuy1982@yahoo.com
 
Kèm file danh sách đăng ký thực tập và giảng viên hướng dẫn của các lớp CTK 1141, CQV 1141 và DQV 1131, 1132, 1133
Tải file đính kèm:
Đọc 1094 Lần