Print trang này

Tiến độ đăng kí môn học

Thông báo về tiến độ đăng kí môn học

- Theo kế hoạch đào tạo của Khoa tính tới thời điểm năm học 2014 - 2015, thì sv cần phải đăng kí các môn họcchuyên ngành từng kì như sau: (fie đính kèm)

 

- 2 ngành :

+ Ngành Thư viện (Đại học - Cao đẳng)

+ Ngành Lưu trữ

SV tải file đính kèm để xem danh sách các môn học chuyên ngành bắt buộc phải đăng kí trong từng kì để ĐKMH cho chính xác. Mọi thắc mắc liên hệ trợ lí đào tạo ngành: ThS. Nguyễn Trần Tiến

 

- 2 ngành :

+ Ngành Quản trị Văn phòng (Đại học - Cao đẳng):

+ Ngành Thư kí Văn phòng

SV tải file đính kèm để xem danh sách các môn học chuyên ngành bắt buộc phải đăng kí trong từng kì để ĐKMH cho chính xác. Mọi thắc mắc liên hệ trợ lí đào tạo ngành: ThS. Hoàng Thị Phương Thúy
Sửa lần cuối vào Thứ năm, 18 Tháng 9 2014 22:25
Tải file đính kèm:
Đọc 5289 Lần