Print trang này

T/b về Lễ Tốt nghiệp năm học 2017 - 2018

Khoa Thư viện Văn phòng trân trọng thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên của khoa như sau:

- Thời gian: vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ 7, ngày 11 tháng 8 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường cơ sở A, cơ sở chính trường Đại học Sài Gòn.

Đề nghị sinh viên toàn khoa có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Lưu ý: Các bạn sinh viên được tốt nghiệp mang theo chứng minh thư (căn cước công dân) để nhận trả lễ phục tốt nghiệp.

Sửa lần cuối vào Thứ ba, 24 Tháng 7 2018 09:01
Đọc 280 Lần