Print trang này

TB về việc trao học bổng dành cho các bạn cán bộ Đoàn - Hội

TB về việc trao học bổng dành cho các bạn khó khăn. Bạn nào làm thì tải mẫu đơn, bổ sung đầy đủ thông tin và nộp về th trước 12h, thứ 6, 11/03/2016 nhé.

Riêng mẫu đơn, các bạn gửi th trước 17h, thứ 5, 10/03/2016 để trình BCN Khoa ký duyệt.

Xem thông tin chi tiết tại file đính kèm. Không hạn chế số lượng hồ sơ tham gia.

Tải file đính kèm:
Đọc 1905 Lần