Print trang này

TB về cuộc thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2016"

Gửi các bạn sinh viên về cuộc thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2016". Chi tiết xem ở file đính kèm.

Lưu ý là Vòng loại chỉ cần gửi bài dự thi trên giấy A4 là được. (theo TB), 30 bạn xuất sắc mới bắt đầu thi vòng 2.

Tải file đính kèm:
Đọc 1925 Lần