Print trang này

DS SV học 6 bài lí luận chính trị năm học 2015 - 2016

SV xem chi tiết tại file đính kèm.

Đây là danh sách SV đăng kí và đóng lệ phí cho Ban Chấp hành Đoàn Khoa. SV kiểm tra, mọi thắc mắc liên hệ đồng chí Trường Luân (UVBCH Đoàn Khoa - SĐT: 0165 731 7414)

Thời gian:

13g30 Thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2015

13g30 Thứ 6, ngày 24 tháng 11 năm 2015

Địa điểm: Hội trường A, cơ sở chính.

 

 

 

Tải file đính kèm:
Đọc 1256 Lần