Print trang này

Phỏng vấn sinh viên đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện hè năm 2015

Phỏng vấn sinh viên đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện hè năm 2015

Thời gian: 07g ngày 7 tháng 6 năm 2015

Địa điểm: Văn phòng Đoàn Thanh niên

Thành phần:  - Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường; - Đoàn viên – thanh niên đăng ký tham gia.

Đọc 1168 Lần