Print trang này

Thư viện và nghề thư viện

 

Nhan đề : Thư  viện và nghề thư viện : tuyển tập bài viết, tham luận về thư viện và sinh hoạt thư viện

Tác giả: Nguyễn Minh Hiệp chủ biên

Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin

Năm xuất bản: 2014

Số trang : 494 tr.

TV VA NGHE THU VIEN 1

 

          Lịch sử thư viện đã trải qua hơn hai mươi lăm thế kỷ và hình ảnh và nghề thư viện đã có từ lâu đời. Công tác Thông tin-Thư viện là một nghề nghiệp. Một nghề mà hiện vẫn còn là một điều bí ẩn đối với nhiều người. Với quan niệm “cách mạng hóa” về thư viện, ngày nay thư viện được xem không chỉ là nơi bảo tồn giá trị văn hóa mà còn là nơi tích cực đáp ứng nhu cầu thông tin cho người sử dụng thông qua công nghệ mới. Cũng như cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hay những cuộc cách mạng mang tính toàn cầu khác, cuộc cách mạng thông tin đã làm thay đổi bộ mặt xã hội - một "xã hội thông tin" ra đời mà tác động sâu rộng nhất chính là việc đổi mới giáo dục, trong đó vai trò thư viện là vô cùng quan trọng.

          Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Liên chi hội Thư viện đại học phía Nam (1998-2013), cuốn sách: “THƯ VIỆN VÀ NGHỀ THƯ VIỆN” tuyển chọn những bài viết, tham luận, khảo cứu có giá trị nhất để xuất bản thành một tuyển tập nhằm tôn vinh giá trị tinh thần của những người tiên phong và những chuyên gia có tâm huyết với ngành Thông tin Thư viện nước nhà, đồng thời cũng nhằm đến một mục tiêu là giúp cho mọi người dễ dàng tham khảo đến những giá trị tinh thần đó.

        Các bài viết, tham luận được sắp xếp theo thời gian qua các đề mục: Thực trạng ngành Thư viện; Thư viện với cộng đồng; Công tác đào tạo ngành TTTV; Công tác kỹ thuật; Dịch vụ thông tin; Công nghệ mới và Thư viện số. Tựa sách và bài viết, tham luận, nghiên cứu được biên tập lại cho phù hợp với chủ đề cuốn sách. Một số đánh giá, nhận xét trong bài viết mang quan điểm cá nhân.                                                                                                              

                                                                                                                                                                           BAN BIÊN SOẠN 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

         

Sửa lần cuối vào Thứ hai, 21 Tháng 4 2014 13:30
Đọc 3643 Lần